.

.

TURKISH

İstanbul Exlibris Akademisi Derneği,13 Ağustos 1998’de İstanbul’da kuruldu. Kısa adı İEAD’dir. Evrensel değerlerle üretilmiş, nitelikli sanat yapıtlarına ulaşmayı hedefleyen, anlayış ve eğitim farkı gözetmeksizin, sanatçıları, özgün sanat yapıtları üretimi konusunda desteklemeyi ilke edinmiştir.

İstanbul Exlibris Akademisi Derneği’nin Amacı ve Etkinlikleri:

• Exlibris sanatçılarını,tasarımcılarını, koleksiyoncularını ve kullanıcılarını biraraya getirmek, Exlibris ile ilgilenen uğraşanlar arasında iyi bir iletişim kurmak,yakınlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak,

• Exlibris’in sanat dalı, sanat akımı olarak gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak,

• Exlibris ile ülkemizi, kültür ve sanatımızı, yurtdışında tanıtmak,

• Exlibris alanındaki mirasımızı korumak,

• Ülkemiz Exlibris Tarihi üzerine araştırma yapmak ve bunları yayınlamak,

• Exlibris öğrenmek, uygulamak ve değerlendirmek isteyenleri bilgilendirmeye yönellik seminer ve konferanslar vermek, gösteriler yapmak, sergi ve yarışmalar düzenlemek,

• Haber ve bilgi iletişimini sağlamak için yayınlar hazırlamak, ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

• Diğer ülkelerden, sergiler ve konuşmacılar getirerek Exlibris konusunda bilgi birikimini arttırmak,

• İlgili Bakanlıktan izin almak koşuluyla ülkemizin ulslarararası etkinliklerde yer almasını sağlamak, yurtdışındaki benzer amaçlı dernek ve kuruluşlara üye olmak, ortak çalışmalar yapmak.Basın Müzesi Sergi Salonu

Basın Müzesi Sergi Salonu
İstanbul Basın Müzesi'nda açılan Exlibris Sergisi hakkında bilgi için fotoğrafın üstüne basınız.

Kefaluka Resort Oteli

Kefaluka Resort Oteli
İstanbul Basın Müzesi'nda açılan Exlibris Sergisi hakkında bilgi için fotoğrafın üstüne basınız.

Liguria, İtalya

Liguria, İtalya
İtalya, Liguria'da açılan Lions 2010 sergisi hakkında bilgi için fotoğrafın üstüne basınız.

Yeküv Sanat Cafe

Yeküv Sanat Cafe
İstanbul Bosco Stregato-Büyülü Orman Sergisi hakkında bilgi için fotoğrafın üstüne basınız.

Lütfü Kırdar Kongre Merkezi

Lütfü Kırdar Kongre Merkezi
İstanbul Lütfü Kırdar'da açılan İstanbul 2013 sergisi hakkında bilgi için fotoğrafın üstüne basınız.

Dibekli Han Yıldız Kenter Sanat Galerisi

Dibekli Han Yıldız Kenter Sanat Galerisi
Bodrum Dibeklihan'da açılan Exlibris Sergisi hakkında bilgi için fotoğrafın üstüne basınız.

Balat Kültür Evi

Balat Kültür Evi
İstanbul Balat Kültür Evi'nda açılan Exlibris Sergisi hakkında bilgi için fotoğrafın üstüne basınız.

Facebook

Facebook
Facebooktaki İstanbul Exlibris Akademisi Derneği sayfasına gitmek için fotoğrafın üstüne basınız.

.


İSTANBUL EXLIBRIS AKADEMİSİ DERNEĞİ

https://www.istanbulexlibrisakademisi.blogspot.com.tr/


..

..

ENGLISH

Istanbul Exlibris Academy Society is established in 13 August, 1998 whose abbreviation is IEAD. The IEAD who aims at reaching quality art products based on universal values, therefore sponsors artists from different educational and cultural backgrounds without any discrimination in their effort to produce unique art products.

Main Goal and Activities of Istanbul Exlibris Academy Society;

• To gather exlibris artists, designers, collectioners and users, to create an environment where those who are interested and involved in exlibris can get in touch and build cooperation and solidarity.

• To help exlibris establish as a branch and movement of art

• To promote our country s culture and art abroad

• To preserve our cultural heritage in exlibris

• To make researches on exlibris history and publish them, to organize seminars, activities, exhibitions and contests for those who would like to learn and apply exlibris as well as review it.

• To prepare publications for news and info exchange, to cooperate with the relevant persons and institutions

• To host foreign exhibitions and speakers in order to promote the information on Exlibris

• To participate in international events on the condition that relevant ministry is informed about it

• To be a member of the societies and institutions to cooperate with them on the exlibris common ground

Yayın yok.
Yayın yok.

7 Mayıs 2014

7 Mayıs 2014

18 Ekim 2014

18 Ekim 2014

20 Aralık 2014

20 Aralık 2014

.

.